Creative Commons

De afbeeldingen zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van de maker en worden hier getoond onder een Creative Commons Licentie. Voor andere vormen van gebruik dan in de licentie aangegeven, dient vooraf toestemming te zijn verkregen.

Portretrecht: Wanneer u op basis van het (Nederlandse)portretrecht meent bezwaar tegen een afbeelding te kunnen maken, wordt u verzocht zich te melden.

20150328-996-61065 20150328-995-6106420150328-992-61061